Image 7.000.000+

khách hàng trên khắp thế giới.

Flag

Đăng ký với

FCA ANH

10 NĂM LÀM VIỆC VÀ 40+ GIẢI THƯỞNG QUỐC TẾ

Trophy Trophy Trophy Trophy Trophy

Chuyển đổi tài khoản, vui lòng đợi...

Chuyển đổi tài khoản, vui lòng đợi...

EUR/USD

Bạn có thể sửa đổi thời gian hết hạn nếu không đặt cược.
Số tiền tối đa được phép đầu tư là
 • 1 Chart A
 • 2 Chart A A
THỜI GIAN MUA
 • $0.00
 • Tổng đầu tư
 • $0.00
 • lợi nhuận dự kiến
 • Tài khoản Demo

  $0.00

  Tài khoản Demo là tài khoản mà chứa tiền ảo (không có thật) và vì vậy tất cả các giao dịch mà được thực hiện trên tài khoản này - Giao dịch demo không được thực hiện bằng tiền thật và do đó không gặp rủi ro trong khi tạo cơ hội để tìm hiểu quá trình giao dịch. Tài khoản Demo có thể được bổ sung không giới hạn số lần sử dụng tiền Demo.

  TÀI KHOẢN THỰC

  $0.00

  TÀI KHOẢN THỰC là tài khoản tiền thật mà cho phép thực hiện tất cả các giao dịch bằng tiền thật và thu được lợi nhuận thực mà có thể rút ra. Một số tiền thưởng có thể được áp dụng cho mỗi khoản tiền gửi.

  Tài khoản Demo

  $1000.00

  Tài khoản Demo là tài khoản mà chứa tiền ảo (không có thật) và vì vậy tất cả các giao dịch mà được thực hiện trên tài khoản này - Giao dịch demo không được thực hiện bằng tiền thật và do đó không gặp rủi ro trong khi tạo cơ hội để tìm hiểu quá trình giao dịch. Tài khoản Demo có thể được bổ sung không giới hạn số lần sử dụng tiền Demo.

  Thông báo mua
  ×
  icon
  Quyền chọn chưa được mua
  DOWN60%
  40%UP
  Chart Type
  Turbo
  Đối với người dùng xem mặc định 5 phút của Turbo, người dùng có thể sửa đổi thời gian bằng cách chọn từ 2, 15 và 30 phút, hoặc 3 giờ.
  Intraday
  Đối với người dùng xem mặc định 30 phút cho Intraday, người dùng có thể sửa đổi thời gian bằng cách chọn 2, 15 và 30 phút, hoặc 3 giờ.
  Classic
  Đối với người dùng xem mặc định 3 giờ của mục Classic, người dùng có thể sửa đổi thời gian bằng cách chọn 2, 15 và 30 phút, hoặc 3 giờ.
  ĐĂNG KÝ
  Tài khoản Demo

  $1000.00

  Tài khoản Demo là tài khoản mà chứa tiền ảo (không có thật) và vì vậy tất cả các giao dịch mà được thực hiện trên tài khoản này - Giao dịch demo không được thực hiện bằng tiền thật và do đó không gặp rủi ro trong khi tạo cơ hội để tìm hiểu quá trình giao dịch. Tài khoản Demo có thể được bổ sung không giới hạn số lần sử dụng tiền Demo.

  ĐĂNG KÝ
  Xin chúc mừng!

  Tài khoản của bạn đã nhận được tiền thưởng 10% từ tiền thưởng Khởi động ($150)! Bây giờ bạn không thể thực hiện giao dịch nữa nhưng bạn có thể chuyển số tiền này thành lợi nhuận có thể rút nếu bạn ký quỹ $150 và mở tối thiểu cược với kích thước trung bình. Gửi tiền và bắt đầu giao dịch ngay bây giờ! Bạn không bị giới hạn trong việc ký gửi $150. Bạn có thể gửi $1000 hoặc $5000 và trong trường hợp này, bạn sẽ được hưởng tiền thưởng 30% trên số tiền đó, số tiền mà cũng sẽ có thể rút trong trường hợp bạn giao dịch số lượng giao dịch cần thiết. Bạn có thể rút tiền của mình bất cứ lúc nào nhưng tiền thưởng sẽ được chuyển thành số tiền có thể rút được thông qua việc giao dịch số lượng lot cần thiết.

  Liên hệ startup-binary@instaforex.com để biết thêm thông tin hoặc trò chuyện với nhân viên hỗ trợ của chúng tôi tại đây.